Kaffepetterlogen

 

Næste møde: 9. jan 2016 hos Tommy

 

Seneste update: 21. dec 2015

 

Indhold:

Forum

Medlemmer

Rafleturnering

Billeder

Referater

Kaffepetervedtægter

Imellem Esbjerg og Fanø

Bordfodbold

 

 

 

 

 

Formål

 

Kaffepetterlogen er en loge for bevarelse af den gode gamle danske drik: Kaffepetteren. Kaffepetteren er måske bedre kendt rundt om i landet som Kaffe punch eller lignende, kært barn har jo mange navne. Drikken er desværre ved at glide ud af bevidstheden hos mangen en ungersvend, ja også unge damer, derfor mener vi i Kaffepetterlogen at der bør gøres en indsats for bevarelse af den gode drik. Så vidt vides har Kaffepetter aldrig slået igennem andre steder end Vest og Sønderjylland, den er dog kendt af især ældre personer i det nordlige Jylland også. Det går først helt galt når vi bevæger os over Storebælt. På østsiden er drikken nærmest ukendt og der findes vel næppe en knejpe hvor den serveres. Set i det lys er det ikke underligt at medlemmerne i logen kommer fra Jylland, nærmere betegnet Esbjerg området. Vi i Esbjerg har jo fået Kaffepetter ind fra barnsben, tænk bare på den lystige vise ”Mellem Esbjerg og Fanø”: ”Og når en skipper går til bunds, går til bunds, går til bunds, så hilser Las ham med en kaffepunch, mellem Esbjerg og Fanø”. Nu sidder der sikkert nogle udenforstående og tænker: ”Hvordan laver man en kaffepetter”? For at give en hjælpende hånd til blandingen er her et lille digt:

 

 

Kaffepetter’ens sjæl

 

 

Kaffe hældes i din kop

Dog ej for koldt, så si’r vi stop

 

Snapsen tilføres, husk for den kæl

Thi snapsen er kaffepetter’ens sjæl

 

Én eller to, tag bare fler

Sukker passer til hver især

 

Til sidst der røres med liflig hånd

Og drikkes til glæde for krop og ånd.

 

T.Herter 2005

 

Blandingsforholdene er variable fra person til person, det tilrådes dog at hælde min. 2 cl snaps for hver kop kaffe. For at bestemme hvilken kaffe og hvilken snaps som bør benyttes trækker vi her på Kaffepetterlogens mangeårige erfaring. ”Rød Merrild 104 er den eneste rigtige” udtaler Øhner når han tilspørges. Dette er der generel opbakning til hos logens medlemmer. For hvad angår snaps har vi spurgt Hyttel og svaret var såre simpelt: ”En mand uden et par flagskibe* i skabet er ikke en mand”… Igen må vi give ham fuldstændig ret.* Flagskib = 1 ltr Rød Aalborg. For enkeltes vedkommende foretrækkes dog Brøndum Snaps, men overvejende benyttes Rød Aalborg.

 

 

 

 

Links:

                                                         

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: herter@esenet.dk